Radioklub Cirkulane

S59DDR - S59H - S55TVC - S550DDR - S5930DDR

Zgodovina Radiokluba Cirkulane


Ko so domačini iz okolice slišali, da se v Rajherjevi hiši ustanavlja sekcija radiokluba, so pričakovali, da bo tukaj prostor, kjer bo cirkulanski radio oddajal popularno glasbo, ki jo bodo lahko poslušali na svojih radijskih sprejemnikih – po vzoru »divjega« radia Višnjica, ki so ga v tistih časih vsi radi poslušali. Kmalu so spoznali, da gre tukaj za nekaj popolnoma drugega.


Začetki radioamaterstva v Cirkulanah 1968

Sprejemno-oddajna sekcija Cirkulane, YU3DDR, je bila ustanovljena l.1968, ko so v Radioklubu Ptuj, YU3DJK, začeli razmišljati o tem, da bi ustanavljali sekcije tudi izven Ptuja, saj se jim je zdelo potrebno tehnično kulturo in znanje širiti tudi med mladimi po podeželju.

Prvi člani so bili Stanislav Golc, Jože Vaupotič, Jože Rakuš in Marjan Erjavec. Iz Ptuja so dobili UKV postajo AO 10, postavili antene in začeli delovati. Na razpolago so dobili prostore v stari Rajherjevi hiši, v katerih so sami uredili električno napeljavo in prostore, da so bili primerni za radioamatersko dejavnost.

Stane v prvih prostorih YU3DDR
Gonilna sila radioamaterstva v Cirkulanah je bil v tistih letih Stanislav Golc, S52GD (ex YU3TUN), ki je za radioamaterstvo kmalu navdušil mnoge mlade. Kmalu sta Golc in Vaupotič z lastnimi sredstvi kupila kratkovalovno postajo, ki jo je izdelal Ivan Švajgl, S51KV (ex YU3TKV, ex DJ0XQ). Ivan je tudi predelal stari nemški oddajnik KV ANTON, da je bil primeren za radioamaterske namene. Potrebne dele, med njimi je še posebno iskana tuljava, je našel na varaždinskem vojaškem odlagališču.

KV oddajnik Anton - predelal Ivan, S51KV l. 68
Prva nova generacija haloških radioamaterjev je že l.1970 opravljala izpit na Ptuju. To so bili: Zvonko Bratušek, Janko Prelog, Martin Žuran, Vili Vidovič in Stanislav Zavec, kasneje pa ste se jim pridružila tudi brata Kolednik, Alojz, S52PO (ex YU3TKA) in Franc, S52MJ (ex YU3UEK), ki sta aktivna še danes.

Postavljanje anten okrog l. 80 - pleza Lojz, S52PO

Obdobje lokacije v vrtcu 1972

Leta 1972 je sekcija s pomočjo tedanjega ravnatelja šole Lada Štumbergerja in pionirja radioamaterskega delovanja v Cirkulanah Stanislava Golca dobila svoj prostor v vrtcu.

V tem obdobju je bil zelo aktiven takrat komaj šestnajstleten Primož Jankovič-Pino, katerega dosežek l.1980 je pomenil velik uspeh – ne samo za sekcijo, pač pa tudi za celoten TITO KUP.
Radioklub Ptuj. Prejel je namreč diplomo in pokal za »osvojeno 1.mjesto u SR Sloveniji u QSO takmičenju radioamatera Jugoslavije povodom 88. rođendana predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita i Dana mladosti«, t.i.Vhod v prostore smo zaznamovali s starim TV ekranom, ki smo ga obesili ob vrata. Nanj smo prilepili klicni znak sekcije - takrat YU3DDR - vanj pa vstavili žarnico, ki smo jo prižgali vsakokrat, ko je bil kdo v prostoru, tako da je bil napis na ekranu lepo viden.

Zaradi bližine vrtca nismo dobili lokacijskega dovoljenja za postavitev kovinskega antenskega stolpa. Iz tega razloga smo si za vrtcem v 80-ih letih postavili lesen drog za antene. V tistih časih smo uporabljali YAGI in dipol žično anteno, KV radijski postaji pa sta bili japonske izdelave, oznak YAESU FT DX - 401 in FT-101 E.