Radioklub Cirkulane

S59DDR - S59H - S55TVC - S550DDR - S5930DDR

Začetki radioamaterstva v Cirkulanah

Sprejemno-oddajna sekcija Cirkulane, YU3DDR, je bila ustanovljena leta 1968.

Obnova objekta v Pohorju JN76XH

V letu 2011 smo pričeli z obnovo objekta in zamenjavo strehe. Glede na razpoložljive možnosti gradbena dela še vedno potekajo skozi prostovoljne delovne akcije.

Delavnice za mlade

V poletnih mesecih v Radioklubu Cirkulane organizramo delavnice za mlade na katerih udeleženci seznanijo z eletrotehniko in izdelajo izdelek.

Aktivni smo na UKV in KV frekvencah

V uporabi imamo naslednje KV in UKV postaje. Yaesu 1200DX, ICOM 7100, Kenwood 255e in 71v.

Skozi leto organiziramo številne dogodke

Zraven delovnih akcij orgaiziramo skozi leto naslednje tradicionalne dogodke in srečanja: Redne letne občne zbore v marcu, HamFest S59DDR vsako prvo soboto v juniju, Peka palačink v jeseni, Prednovoletno srečanje HNY vsaki zadnji ponedlejek v letu.

Občni zbor Radiokluba Cirkulane

V soboto, 24.3. 2018 smo uspešno izpeljali občni zbor. Pogledali smo v uspehe lanskega leta in si zadali cilje za letos. Letos bo v ospredju 50 letnica radioamaterstva v Cirkulanah. Veseli smo, da so se nam pridružili skoraj vsi častni člani, ki so bili pobudniki radioamaterstva v Cirkulanah. Veseli nas, da so se začeli s tem ukvarjati in da radioamaterstvo živi še danes.

Ustanovni člani:
Stane Golc - S52GD,
Jožef Rakuš
Ivan Švajgl - S51KV
Jožef Vaupotič
Marjan Erjavec

Na sliki je predsedstvo občnega zbora in vsi prisotni častni člani:
Stane Golc - S52GD, Alojz Cifer, Jožef Vaopotič. Jožef Rakuš
Poročilo Andreja Bogdana - S58TA predsednika Radiokluba Cirkulane.
Alojz Cifer - S54LRC je vodil občni zbor. Zapisnik je pisala Mateja Golc - S59MG.
Poročilo Jerneja Golca - S59KM blagajnika Radiokluba Cirkulane.
Zbrane je nagovoril Zoran Dernikovič poveljnik civilne zaščite Občine Cirkulane
Same začetke radioamaterstva v Cirkulanah pa nam je predstavil častni član Jožef Vaupotič.
Kuharska ekipa na delu. Elizabeta Ogrinc - S58OE, Jernej Golc - S59KM,
Andrej Bogdan - S58TA
Andrej - S58TA in Jernej - S59KM
Po občnem zboru je sledilo prijetno druženje.
Imeli smo pa tudi kulturni program Staneta Golca in Jožefa Vaupotiča,
ki sta zaigrala na ustno harmoniko.

Vabilo na občni zbor 2018


Vabimo vas na redni občni zbor Radiokluba Cirkulane, ki bo v soboto, 24. 3. 2018 ob 17. uri v prostorih Radiokluba Cirkulane, Pohorje 25a, 2282 Cirkulane.

Dnevni red lahko najdete na tej povezavi.

Občni zbor 2017

Prejeli smo posebni klicni znak S550DDR


Radioamaterstvo se je v Cirkulanah začelo razvijati leta 1968. Tako, da letos mineva točno 50 let. Ob tej priložnosti smo s strani AKOS-a dobili tudi poseben klicni znak S550DDR, ki ga bomo uporabljali med 1.5. 2018 in 30.4. 2019. Pod tem klicnim znakom bomo tudi tekmovali na S5 Maratonu.

Člani, ki bi ga želeli uporabljati, nas prosim o tem obvestite po meilu ali kako drugače, da se dogovorimo glede terminov uporabe.

Radioklub Cirkulane je prejel bronasti znak Civilne zaščite

Radioklub Cirkulane je 14.3.2018 na predlog Civilne zaščite Občine Cirkulane prejel bronasti znak Civilne zaščite.
Iz obrazložitve na podelitvi je bilo sporočeno naslednje: »Neprekinjeno delovanje radioamaterstva v Cirkulanah poteka že 50 let od leta 1968, ko je bila ustanovljena primopredajna sekcija YU3DDR-Cirkulane. Ustanovni člani so bili Stanislav Golc-S52GD, Jože Vaupotič, Jože Rakuš, Marjan Erjavec in Ivan Švajgl – S51KV. V letu 2008 je bil izveden nakup objekta na lokaciji v Pohorju 25a pri Cirkulanah. V zadnjih 10 letih so člani s prostovoljnim delom in donacijami prijateljev Radiokluba Cirkulane prenovili celotno stavbo in vzpostavili infrastrukturo s stolpi, radioamaterskimi postajami in drugo opremo za delovanje kluba na UKV in KV radioamaterskih frekvencah.
Aktivno so vključeni v delovanje ARON omrežja, ki se vzpostavi v primeru prekinitve zvez oziroma ob naravnih in drugih nesrečah. Redno preverjanje zvez poteka vsako soboto na FM frekvenci 145.550 MHz.
Člani Radiokluba Cirkulane so v zadnjih 5 letih usposobili več kot 100 novih radioamaterjev, ki so uspešno opravili izpit in pridobili mednarodno CEPT-licenco. Udeleženci 60-urnega usposabljanja so tako iz Slovenije kakor iz Hrvaške. Program in module usposabljanja so samostojno razvili člani Radiokluba Cirkulane. V letu 2017 so s strani Zveze radioamaterjev Slovenije dobili nalogo koordinacije vseh radioklubov v Sloveniji za pripravo skupnega programa usposabljanja za radioamaterja operaterja, ki bo vseboval učna gradiva in navodila za vodje tečajev v radioklubih za nove radioamaterje.
Uspešnost delovanja zvez v primeru naravnih in drugih nesreč je ena od najbistvenejših aktivnosti za uspešno izvajanje intervencij na terenu. Brez možnosti komuniciranja v ključnih trenutkih izvajanja intervencij na terenu ni možno uspešno izvesti zastavljenih nalog. Zato je izrednega pomena, kako dobro so usposobljeni radioamaterji pri svojem prostovoljnem delu in doslednim upoštevanjem ARON kodeksa.«
Predsednik Radiokluba Cirkulane Andrej Bogdan-S58TA na podelitvi
Predsednik Radiokluba Cirkulane Andrej Bogdan-S58TA na podelitvi
Jernej Golc - S59KM, Zoran Dernikovič - S50DZ poveljnik civilne zaščite Občine Cirkulane, Andrej Bogdan - S58TA predsednik Radiokluba Cirkulane, Milena Debeljak direktorica občinske uprave Občine Cirkulane, Janez Jurgec župan Občine Cirkulane, Janko Petrovič sekretar vodja ICZR


Pod znakom S59H smo dosegli 4. mesto

V soboto, 10.3. 2018 je v Pekrah potekala podelitev priznanj za tekmovanja v letu 2017. Izboljšali smo se za eno mesto in letos pod znakom S59H na S5 Maratonu osvojili 4. mesto. Zahvaljujemo se vsem za sodelovanje. Letos bomo začeli s tekmovanjem maja, ko bomo prejeli znak S550DDR in s tem klicnim znakom bomo tudi tekmovali. Do takrat pa bomo tudi izboljšali pogoje za oddajanje in sprejem, tako da bodo lahko rezultati še boljši. Vabimo pa vse, ki bi se želeli pridružiti tekmovalni ekipi le to sporočite.Mateja Golc - S59MG
S59MG