Radioklub Cirkulane

S59DDR - S59H - S55TVC - S550DDR - S5930DDR

Radioklub Cirkulane je prejel bronasti znak Civilne zaščite

Radioklub Cirkulane je 14.3.2018 na predlog Civilne zaščite Občine Cirkulane prejel bronasti znak Civilne zaščite.
Iz obrazložitve na podelitvi je bilo sporočeno naslednje: »Neprekinjeno delovanje radioamaterstva v Cirkulanah poteka že 50 let od leta 1968, ko je bila ustanovljena primopredajna sekcija YU3DDR-Cirkulane. Ustanovni člani so bili Stanislav Golc-S52GD, Jože Vaupotič, Jože Rakuš, Marjan Erjavec in Ivan Švajgl – S51KV. V letu 2008 je bil izveden nakup objekta na lokaciji v Pohorju 25a pri Cirkulanah. V zadnjih 10 letih so člani s prostovoljnim delom in donacijami prijateljev Radiokluba Cirkulane prenovili celotno stavbo in vzpostavili infrastrukturo s stolpi, radioamaterskimi postajami in drugo opremo za delovanje kluba na UKV in KV radioamaterskih frekvencah.
Aktivno so vključeni v delovanje ARON omrežja, ki se vzpostavi v primeru prekinitve zvez oziroma ob naravnih in drugih nesrečah. Redno preverjanje zvez poteka vsako soboto na FM frekvenci 145.550 MHz.
Člani Radiokluba Cirkulane so v zadnjih 5 letih usposobili več kot 100 novih radioamaterjev, ki so uspešno opravili izpit in pridobili mednarodno CEPT-licenco. Udeleženci 60-urnega usposabljanja so tako iz Slovenije kakor iz Hrvaške. Program in module usposabljanja so samostojno razvili člani Radiokluba Cirkulane. V letu 2017 so s strani Zveze radioamaterjev Slovenije dobili nalogo koordinacije vseh radioklubov v Sloveniji za pripravo skupnega programa usposabljanja za radioamaterja operaterja, ki bo vseboval učna gradiva in navodila za vodje tečajev v radioklubih za nove radioamaterje.
Uspešnost delovanja zvez v primeru naravnih in drugih nesreč je ena od najbistvenejših aktivnosti za uspešno izvajanje intervencij na terenu. Brez možnosti komuniciranja v ključnih trenutkih izvajanja intervencij na terenu ni možno uspešno izvesti zastavljenih nalog. Zato je izrednega pomena, kako dobro so usposobljeni radioamaterji pri svojem prostovoljnem delu in doslednim upoštevanjem ARON kodeksa.«
Predsednik Radiokluba Cirkulane Andrej Bogdan-S58TA na podelitvi
Predsednik Radiokluba Cirkulane Andrej Bogdan-S58TA na podelitvi
Jernej Golc - S59KM, Zoran Dernikovič - S50DZ poveljnik civilne zaščite Občine Cirkulane, Andrej Bogdan - S58TA predsednik Radiokluba Cirkulane, Milena Debeljak direktorica občinske uprave Občine Cirkulane, Janez Jurgec župan Občine Cirkulane, Janko Petrovič sekretar vodja ICZR