Radioklub Cirkulane

S59DDR - S59H - S55TVC - S550DDR - S5930DDR

Začetki radioamaterstva v Cirkulanah

Sprejemno-oddajna sekcija Cirkulane, YU3DDR, je bila ustanovljena leta 1968.

Obnova objekta v Pohorju JN76XH

V letu 2011 smo pričeli z obnovo objekta in zamenjavo strehe. Glede na razpoložljive možnosti gradbena dela še vedno potekajo skozi prostovoljne delovne akcije.

Delavnice za mlade

V poletnih mesecih v Radioklubu Cirkulane organizramo delavnice za mlade na katerih udeleženci seznanijo z eletrotehniko in izdelajo izdelek.

Aktivni smo na UKV in KV frekvencah

V uporabi imamo naslednje KV in UKV postaje. Yaesu 1200DX, ICOM 7100, Kenwood 255e in 71v.

Skozi leto organiziramo številne dogodke

Zraven delovnih akcij orgaiziramo skozi leto naslednje tradicionalne dogodke in srečanja: Redne letne občne zbore v marcu, HamFest S59DDR vsako prvo soboto v juniju, Peka palačink v jeseni, Prednovoletno srečanje HNY vsaki zadnji ponedlejek v letu.

Potrjen nov mandat predsedniku Radiokluba Cirkulane Andreju Bogdanu - S58TA

V nedeljo, 26.3.2023 je potekal volilni Občni zbor Radiokluba Cirkulane na katerem je bil izvoljen upravni odbor v sestavi: Andrej Bogdan - S58TA (predsednik), Danilo Milošič - S56PDO (podpredsednik), Toni Štumberger - S57MAK (tajnik), Jernej Golc - S59KM (blagajnik), Elizabeta Ogrinc - S58OE (gospodarica), Milan Pivk - S58MU, Darko Rakuša - S59DD. V nadzorni odbor so bili imenovani Alojz Cifer - S54LRC, Daniel Polajžer - S53DP in Viktor Vogrinec - S55V.

V letu 2022, ki je za nami smo pridobili vodovod v prostore kluba, kar je pomembna pridobitev za nadaljevanje gradbenih del predvsem ureditev fasade in okolice kluba. 

Med abrahamovce je vstopil Toni S57MAK, kar smo ob koncu občnega zbora tudi proslavili. Vabljeni, da se nam pridružite pri izvedbi smelih načrtovanih akcijah v letu 2023 namreč želja je, da v tem letu zaključimo izvedbo fasade na objektu.

Žal je leto 2022 bilo tudi zelo žalostno saj so nas zapustili: 

dolgoletni član upravnega odbora kluba Alojz Kolednik - S52PO, SK

Sonja Golc- SK

Mladen Gregurec - SK

slednja sta s svojimi prispevki in prisotnostjo v Radioklubu dala poseben pečat, da smo lahko obnovili in opremili naše prostore. 


V začetku leta 2023 nas je zapustil Franc Plohl S55PF - SK. 

Na vse smo se na zboru spomnili z minuto molka. 


Foto utrinke je lepo zabeležil Darko S59DD.

Več fotografij je dosegljivih tukaj
Vabilo na volilni občni zbor Radiokluba Cirkulane

Vabilo na volilni občni zbor Radiokluba Cirkulane

Spoštovani,
Vabimo vas, da se udeležite volilnega občnega zbora Radiokluba Cirkulane, ki bo v nedeljo, 26.3.2023 ob 15. uri v prostorih Radiokluba v Pohorju 25 a.


Dnevni red:
 1. Otvoritev in pozdrav prisotnim
 2. Izvolitev organov zbora
  • Delovno predsedstvo (3. člani)
  • Zapisnikarja
  • Overovatelja zapisnika (2 člana)
  • Verifikacijske komisije
 3. Poročila organov društva
  • Predsednika; Andrej - S58TA
  • Blagajnika; Jernej - S59KM
  • Nadzornega odbora; Alojz - S54LRC
  • Inventurne komisije; Jernej - S59KM
  • QSL managerja; Milan - S58MU
  • Vodje Aron; Jernej - S59KM
  • Gospodarice (gospodinjstvu, vinogradu, okolica); Lizika - S58EB
 4. Razprava o poročilih in njihova potrditev
 5. Razrešnica članov UO, NO
 6. Volitve članov UO, NO za obdobje dveh let
 7. Predstavitev ter sprejem plana dela za leto 2023
 8. Članarina za leto 2023
 9. Beseda gostov
 10. Razno
Andrej Bogdan – S58TA
Predsednik Radiokluba Cirkulane