Radioklub Cirkulane

S59DDR - S59H - S55TVC - S550DDR - S5930DDR

Vabilo na volilni občni zbor Radiokluba Cirkulane

Vabilo na volilni občni zbor Radiokluba Cirkulane

Spoštovani,
Vabimo vas, da se udeležite volilnega občnega zbora Radiokluba Cirkulane, ki bo v nedeljo, 26.3.2023 ob 15. uri v prostorih Radiokluba v Pohorju 25 a.


Dnevni red:
 1. Otvoritev in pozdrav prisotnim
 2. Izvolitev organov zbora
  • Delovno predsedstvo (3. člani)
  • Zapisnikarja
  • Overovatelja zapisnika (2 člana)
  • Verifikacijske komisije
 3. Poročila organov društva
  • Predsednika; Andrej - S58TA
  • Blagajnika; Jernej - S59KM
  • Nadzornega odbora; Alojz - S54LRC
  • Inventurne komisije; Jernej - S59KM
  • QSL managerja; Milan - S58MU
  • Vodje Aron; Jernej - S59KM
  • Gospodarice (gospodinjstvu, vinogradu, okolica); Lizika - S58EB
 4. Razprava o poročilih in njihova potrditev
 5. Razrešnica članov UO, NO
 6. Volitve članov UO, NO za obdobje dveh let
 7. Predstavitev ter sprejem plana dela za leto 2023
 8. Članarina za leto 2023
 9. Beseda gostov
 10. Razno
Andrej Bogdan – S58TA
Predsednik Radiokluba Cirkulane