Radioklub Cirkulane

S59DDR - S59H - S55TVC - S550DDR - S5930DDR

Radioamaterstvo


Če na kratko povzamemo Radioamaterski priročnik, bi lahko rekli, da je radioamaterstvo ljubiteljsko, nepoklicno ukvarjanje z radiom oziroma radiotehniko. Vendar je še mnogo več: aktivnost, gibanje, organizacija, izobraževanje, ljubezen in tehnično razmišljanje skoraj treh milijonov ljudi obeh spolov, različnih starosti in poklicev v vseh državah sveta.

NEKATERE DEFINICIJE:

KLICNI ZNAK
Na primer S59DDR:

S5 je prefiks, ki označuje državo Slovenijo.
9DDR je sufiks, ki označuje določeno radijsko postajo, v tem primeru postajo našega kluba.

Klicni znak se oddaja obvezno na začetku in na koncu radijske zveze, med daljšimi zvezami pa vsaj vsakih 10 minut.

TELEGRAFIJA je način vzpostavljanja radijskih zvez s pomočjo Morse-koda, ki je mednarodno dogovorjen sistem kodiranja črk, številk in ločil v obliki črt in pik.
Najbolj znan je mednarodni znak za stisko SOS (Save Our Souls), ki ga odtipkamo takole . . . _ _ _ . . .

TELEFONIJA je način vzpostavljanja zveze s pomočjo govora. V primeru motenj, pa tudi za zagotavljanje točnosti se uporablja črkovanje, tako da se posamezno črko ponazori z besedo.
S59DDR je tako SOČA 5 9 DRAVA DRAVA RAVNE
oz. mednarodno SIERRA 5 9 DELTA DELTA DELTA ROMEO.

ARG - amatersko radiogonometriranje ali LOV NA LISICO je iskanje skritih oddajnikov s pomočjo sprejemnika.

HAMSPIRIT je radioamaterski duh, to je duh humanosti, prijateljstva, miru, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.

QSL kartica je kartica podobnega formata kot dopisnica ali razglednica in pomeni fizično potrditev vzpostavljene zveze. Kratica v Q-kodu pomeni »potrjujem sprejem«.

Q-kod
V radijskih zvezah se z namenom skrajševanja prenosa informacij in premostitve jezikovnih preprek uporabljajo različni kodi. Radioamaterji najpogosteje uporabljamo Q-kod. Ista kratica se lahko uporabi kot vprašanje (če zraven nje postavimo vprašaj) ali kot odgovor.

QRU? - Imaš kaj zame?
QRL? - Si zaseden?
QSL - Potrjujem sprejem.
QTH - Moja lokacija je …
QRU - Nič nimam zate.
QRL - Zaseden sem.
QRZ? - Kdo me kliče?
QTR - Točen čas je ...

KRATICE
Poleg kodov se v radijskih zvezah uporabljajo tudi različne okrajšave oziroma kratice. Kratice za začetek, začasno prekinitev in konec zveze ter prenos različnih sporočil so predpisane s pravilnikom o radiokomunikacijah.

CQ - Splošen poziv vsem postajam
OK - V redu
XYL - Žena
NW - Zdaj
OM - Stari znanec (Old man)
R - Sprejeto
TU - Hvala
DR - Dragi
DE - Od (Uporablja se pred znakom postaje, ki kliče)
PSE - Prosim
73 - Pozdrav
88 - Poljubčki

RST-kod in RAPORT
Ocena kakovosti sprejema (ali krajše RAPORT) se v telegrafiji (pa tudi v foniji) daje v številkah, uporablja pa se RST-kod in sicer:

R za čitljivost (od 1 do 5), S za moč (od 1 do 9), T za ton (od 1 do 9).

599 pomeni odlično čitljiv in izredno močan signal, ton pa je popolnoma čist.
358 pomeni težko čitljiv, in še kar močan signal, to pa je čist z opaznim brnenjem.

UNIVERZALNI LOKATOR (UL)
Radioamaterji za določevanje točne lokacije radijske postaje (QTH) uporabljajo poseben način v obliki koda, ki je sestavljen iz šestih znakov (dveh črk, dveh številk in dveh črk).

Lokator lokacije v Pohorju je JN76XH.

DNEVNIK RADIJSKE POSTAJE je poseben zvezek, v katerega operaterji beležijo vzpostavljene zveze. Vanj se obvezno zapišejo naslednji podatki:
  • Dan, mesec, leto.
  • Čas začetka zveze. (uporablja univerzalni čas UTC)
  • Klicni znak postaje, s katero je bila vzpostavljena zveza.
  • Uporabljeni frekvenčni pas.
  • Vrsta oddaje.
  • Podpis operaterja.
  • Običajno se poleg obveznih podatkov vpiše tudi raport (RST), UL lokator …