Radioklub Cirkulane

S59DDR - S59H - S55TVC - S550DDR - S5930DDR

Uspešno izveden HamFest 2022

Tradicionalno srečanje in druženje radioamaterjev in prijateljev Radiokluba Cirkulane je potekalo v soboto, 21. 5. 2022. HamFest je potekal v sklopu občinskega praznika Občine Cirkulane. Predsednik Andrej Bogdan - S58TA in županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar sta izvedla otvoritev vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje, saj objekt do sedaj ni bil priključen na javni vodovod. Izgradnjo priključka smo izvedli prostovoljci-člani Radiokluba Cirkulane skupaj z zunanjimi izvajalci in s pomočjo Občine Cirkulane. Predsednik Radiokluba Cirkulane Andrej Bogdan S58TA se je zahvalil vsem, ki so na bilo kakšen način prispevali k tej pridobitvi, ki je širšega pomena, ne zgolj za radioamaterje, ampak za vse uporabnike objekta Doma Radioamaterjev v Pohorju, ki ga koristijo skozi vse leto.

Ob otvoritvenem nagovoru se je županja Antonija Žumbar zahvalila vsem, ki so pripomogli k tej pomembni pridobitvi in pojasnila pomen radioamaterjev za občino, ki delujejo v javnem interesu na področju Civilne zaščite.

S kulturnim programom so dogodek popestrili glasbeniki, ki so tudi iz vrst radioamaterjev: Miran S50VM, Ivan S51KV, Stane S52GD, Jože, Danči S56PD in drugi. 

Za pogostitev je bilo poskrbljeno s slastnimi pečenkami - kotlovina, za katere okus je poskrbel Danči s sodelavkami. 

V nadaljevanju je Milan Pivk S58MU predstavil v sliki in besedi DX odpravo na otok Palagružo. Slavje je tradicionalno potekalo dolgo v noč in hvala vsem za udeležbo in podporo pri naših dejanjih.

Utrinke so zbrali Darko-S59DD, Ivan-S51KV in Katarina in so dosegljivi tukaj