Radioklub Cirkulane

S59DDR - S59H - S55TVC - S550DDR - S5930DDR

Ureditev dvorišča


8. september je bil dan, ko smo v Radioklubu na Pohorju uspeli urediti in povečati parkirni prostor. Rahle težave smo imeli glede parkirnega prostora, še posebej takrat, ko se nas je zbralo večje število. Ponudila se nam je možnost, da to uredimo s pomočjo našega člana, velikega sponzorja, prijatelja in samostojnega podjetnika »Avtoprevozništvo Darko Rakuš«. Darko je v celoti sponzoriral delo, material (sekanec) in prevoze zemlje. Hvala tudi Občini Cirkulane za avto sekanca, s katerim smo lahko dokončno uredili dvorišče. Večinoma ste v času delovne akcije opazili objave na Facebooku, saj smo vse tudi skrbno zapisali in dokumentirali.
Danes imamo zelo lepo in skrbno urejeno dovozno pot, parkirni prostor in pa zelenico. Prav gotovo je bilo opravljeno veliko delo in še enkrat vsem HVALA.