Radioklub Cirkulane

S59DDR - S59H - S55TVC - S550DDR - S5930DDR

Uspešno leto je za namiV soboto, 21.03.2015 je bila v Pekrah podelitev priznanj za leto 2014. Radioklub Cirkulane je v S5-Maratonu osvojil 2. mesto v kategoriji F ter 3. mesto v KVP ZRS CW. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem članom in drugim simpatizerjem Radiokluba Cirkulane, da ste nam pomagali pri vzpostavitvi dobrih pogojev za operatersko delo. Z ureditvijo prostorov ter nabavo ustrezne opreme in antenskega sistema smo si ustvarili dobre pogoje za operatersko delo na radioamaterskih postajah. Veselimo se sodelovanja z vami tudi v letu 2015.