Radioklub Cirkulane

S59DDR - S59H - S55TVC - S550DDR
Člani po abecednem vrstnem redu:

1.Branko Ambrožič, S57TPD
2. Milan Arberiter
3. Slavko Arbeiter
4. Amadej Arcet
5. Ivan Arcet, S53AI
6. Marija Arcet, S51LM
7. Ivan Belšak
8. Majda Belšak, S50MB
9. Matej Belšak
10. Rok Belšak
11. Andrej Bogdan, S58TA (predsednik)
12. Bernarda Bogdan (urednica HAMcajtnig)
13. Albin Borštnar
14. Anton Bratušek
15. Vojko Bratušek
16. Iztok Brlek
17. Dominik Bunderla, S57DB
18. Alojz Cifer, S54LRC (predsednik NO)
19. Antonija Cifer, S56AD
20. Janez Čuš, S53IC
21. Zdenko Čuš, S55FF
22. Franc Dajčman, S56DF
23. Ludvik Debeljak
24. Rajko Debeljak
25. Zoran Dernikovič, S50DZ
26. Marjan Emeršič
27. Zmago Fajfar, S55KW
28. Štefan Fras, S56OR
29. Jernej Golc, S59KM (blagajnik) - povezava
30. Katarina Golc
31. Mateja Golc, S59MG
32. Matjaž Golc
33. Sonja Golc, zbira znamke - povezava
34. Zlatko Gomilšek
35. Grega Hedl, S59GH
36. Ivan Hemetek
37. Jože Herceg
38. Mario Hlušička, S55MH
39. Ivan Horvat, S53ID
40. Julija Hvalec
41. Boris Ivančič
43. Gregor Jančič
44. Jože Jauk, S54BJ
45. Anton Jugovec
46. Denis Jurgec, S52DJ
47. Gregor Jurgec
48. Janez Jurgec
49. Robert Jurgec, S59RJ
50. Anica Kelc
51. Stanko Kelc, S50KS
52. Tonček Kelc
53. Jože Kirn, S56WWK
54. Jože Klinc
55. Anton Kokol
56. Jožef Kokolj, S50KJ
57. Klementina Kokot
58. Terezija Kolačko, 9A3EKT
59. Alojz Kolednik, S52PO (član UO)
60. Franc Kolednik, S52MJ
61. Majda Kolednik
62. Milan Kolednik, S50WM
63. Miran Kolednik
64. Zoran Kolednik
65. Žan Korenjak, S59PR
66. Marjan Korpar, S54MK
67. Jani Košak
68. Franc Kotnik
69. Štefanija Kotnik
70. Mitja Krajnc
71. Andrej Kristovič
72. Robert Kuhar, S56PQT
73. Barbara Letonja, S55BL
74. Petra Letonja, S50PL
75. Stanko Letonja, S52SL
76. Mirko Lorenčič, S50LM
77. Bruno Lubec, S51M - povezava
78. Branko Majhen, S50BM
79. Branko Majhen ml
80. Igor Malec, S59NI
81. Marjan Marko
82. Rudi Markoč, S55MR
83. Ivo Marguč, S53IM
84. Dejan Medved
85. David Mendaš
86. Nika Metličar
87. Danilo Milošič, S56PDO (podpredsednik) - MDE Elektronika
88. Franc Mohorko, S55FM
89. Urška Mrgole, S55UM zbira znamke - povezava
90. Stanislav Nežič, S55ST
91. Klemen Njivar
92. Sandi Njivar
93. Štefan Njivar, S53SN
94. Zvonko Obadić, 9A3EZO
95. Bruno Ogrinc, S58OB
96. Elizabeta Ogrinc, S58OE (član UO)
97. Renato Ogrinc
98. Benjamin Pauman, S57PD
99. Tomaž Perko, S54TP
100. Andrej Pernek
101. Aleksander Petrovič
102. Andrej Petrovič
103. Vojko Pfeifer
104. Dušan Pintarič
105. Franc Plohl, S55PF
106. Anton Podhostnik, S50TO
107. Boštjan Polajžer, S58MW (član UO - QSL manager)
108. Daniel Polajžer, S53DP (član NO)
109. Matej Polajžer
110. Nada Polajžer, S57NEL
111. Robert Potočnik
112. Alojz Povalec
113. Bojan Prašnički
114. Franc Primc
115. Ida Primc
116. Jože Pukšič
117. Darko Rakuša, S59DD
118. Anton Simonič
119. Hugo Slapničar
120. Adrijana Smode
121. Franc Smode, S55FS
122. Sandi Smode
123. Jernej Smolinger, S56JS
124. Zvonko Smolinger, S56ZS
125. Primož Sterže - pinosat, dravaspust ,fb
126. Andreja Škrinjar, S58TL
127. Thea Škrinjar
128. Anton Štumberger, S57MAK (tajnik)
129. Iztok Tičar
130. Slavko Tomažič, S56ST
131. Irena Trančar
132. Rajko Turnšek, S57HB
133. Davorin Tušek
134. Peter Veselko
135. Denys Vidovich
136. Marjetka Vidovič, S51MV
137. Marko Vidovič, S52SK - povezava
138. Miran Vidovič, S55WM
139. Miran Vogrinc, S50VM
140. Marija Vogrinc, S51VM
141. Domen Zagoršek, S50ZD
142. Ivan Zagoršek, S50ZI
143. Branko Zebec, S52CY (član NO)

Častni člani:
  1. Stanislav Golc, S52GD
  2. Jožef Rakuš
  3. Ivan Švajgl, S51KV - povezava
  4. Jožef Vaupotič
  5. Marijan Erjavec
Silend key:
Ludwig Jančič, S56BJL


Seznam je veljaven na dan, 10. 12. 2016